ProgrammaBegrotingMutatie burapStand na burap
Lasten6.4395827.021
Baten-21.0890-21.089
Toevoegingen000
Onttrekkingen000

Mutaties