Programma

Saldo van baten en lasten

Begroting lasten origineel 2016

Begroting baten origineel 2016

Begroting saldo origineel 2016

Begroting lasten na burap 2016

Begroting baten na burap 2016

Begroting saldo na burap 2016

Realisatie lasten t/m mei 2016

Realisatie baten t/m mei 2016

Realisatie saldo t/m mei 2016

Jeugd en zorg

115.232

-3.812

111.420

114.155

-4.026

110.130

25.347

-1.564

23.783

Werk, inkomen en economie

83.792

-60.176

23.615

84.525

-56.268

28.257

33.376

-24.690

8.686

Maatschappelijke voorzieningen

44.922

-3.627

41.295

50.038

-5.184

44.854

25.106

-357

24.749

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

40.741

-27.441

13.300

48.478

-31.556

16.922

6.251

-2.188

4.063

Milieu en duurzaamheid

20.588

-18.643

1.946

22.092

-19.260

2.832

9.120

-18.669

-9.548

Beheer buitenruimte

61.967

-22.891

39.076

61.693

-22.893

38.801

17.244

-19.762

-2.518

Veiligheid en handhaving

19.604

-1.267

18.337

20.170

-1.729

18.441

8.412

-510

7.902

Burger en bestuur

55.242

-9.216

46.027

59.907

-9.549

50.358

22.972

-3.083

19.890

Financiën

2.906

-283.213

-280.307

3.340

-287.081

-283.741

7.860

-138.722

-130.861

Saldo van baten en lasten

444.995

-430.286

14.709

464.398

-437.544

26.854

155.689

-209.544

-53.855

Programma

Mutaties reserves

Begroting lasten origineel 2016

Begroting baten origineel 2016

Begroting saldo origineel 2016

Begroting lasten na burap 2016

Begroting baten na burap 2016

Begroting saldo na burap 2016

Realisatie lasten t/m mei 2016

Realisatie baten t/m mei 2016

Realisatie saldo t/m mei 2016

Jeugd en zorg

0

0

0

0

-5.298

-5.298

0

0

0

Werk, inkomen en economie

0

-4.829

-4.829

40

-586

-546

0

-433

-433

Maatschappelijke voorzieningen

196

-2.125

-1.929

282

-3.703

-3.421

0

0

0

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

1.714

-6.580

-4.865

1.001

-8.388

-7.387

0

0

0

Milieu en duurzaamheid

959

-560

399

2.845

-1.283

1.562

0

0

0

Beheer buitenruimte

0

-7.155

-7.155

0

-7.981

-7.981

0

0

0

Burger en bestuur

200

-1.486

-1.286

200

-2.848

-2.649

0

0

0

Financiën

6.558

-1.600

4.958

6.558

-1.600

4.958

0

0

0

Saldo mutaties reserves

9.627

-24.336

-14.709

10.925

-31.688

-20.763

0

-433

-433

Programma

Begroting lasten origineel 2016

Begroting baten origineel 2016

Begroting saldo origineel 2016

Begroting lasten na burap 2016

Begroting baten na burap 2016

Begroting saldo na burap 2016

Realisatie lasten t/m mei 2016

Realisatie baten t/m mei 2016

Realisatie saldo t/m mei 2016

Jeugd en zorg

115.232

-3.812

111.420

114.155

-9.324

104.832

25.347

-1.564

23.783

Werk, inkomen en economie

83.792

-65.006

18.786

84.565

-56.854

27.711

33.376

-25.123

8.253

Maatschappelijke voorzieningen

45.118

-5.753

39.366

50.320

-8.887

41.432

25.106

-357

24.749

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

42.456

-34.021

8.435

49.479

-39.944

9.535

6.251

-2.188

4.063

Milieu en duurzaamheid

21.547

-19.202

2.345

24.937

-20.543

4.394

9.120

-18.669

-9.548

Beheer buitenruimte

61.967

-30.047

31.920

61.693

-30.874

30.819

17.244

-19.762

-2.518

Veiligheid en handhaving

19.604

-1.267

18.337

20.170

-1.729

18.441

8.412

-510

7.902

Burger en bestuur

55.442

-10.702

44.740

60.107

-12.397

47.710

22.972

-3.083

19.890

Financiën

9.464

-284.813

-275.349

9.898

-288.681

-278.783

7.860

-138.722

-130.861

Totaal resultaat

454.622

-454.622

0

475.323

-469.232

6.091

155.689

-209.977

-54.288