Jeugd en zorg

2016

2017

2018

2019

2020

Invullen restant inkooptaakstelling

L

-77

-72

-72

-72

-72

B

0

0

0

0

0

Beheerkosten applicatie Mens Centraal

L

-60

-60

-60

-60

-60

B

0

0

0

0

0

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

L

-111

-111

-111

-111

-111

B

0

0

0

0

0

Overheveling Algemene Reserve Sociaal van programma 2 naar programma 1

L

0

0

0

0

0

B

-3.950

0

0

0

0

Overheveling Algemene Reserve Sociaal van programma 2 naar programma 1

L

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

Kostenverdeling

L

1.542

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

Werk, inkomen en economie

2016

2017

2018

2019

2020

Invullen restant inkooptaakstelling

L

9

9

9

9

9

B

0

0

0

0

0

Intensivering contacten met bedrijven

L

-95

-95

-95

-95

-95

B

0

0

0

0

0

Formatiewijziging

L

-76

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

Versterking Toerisme, Marketing en Evenementen

L

-250

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

L

-16

-16

-16

-16

-16

B

0

0

0

0

0

Overheveling Algemene Reserve Sociaal van programma 2 naar programma 1

L

0

0

0

0

0

B

3.950

0

0

0

0

Overheveling Algemene Reserve Sociaal van programma 2 naar programma 1

L

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

Kostenverdeling

L

840

0

0

0

0

B

-5

0

0

0

0

Maatschappelijke voorzieningen

2016

2017

2018

2019

2020

Verwerking taakstelling onderhoudsdienst

L

-254

-254

-254

-254

-254

B

0

0

0

0

0

Invullen restant inkooptaakstelling

L

10

10

10

10

10

B

0

0

0

0

0

Versterking Toerisme, Marketing en Evenementen

L

250

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

L

-8

-8

-8

-8

-8

B

0

0

0

0

0

Onderhoudsbudget sportpark Kalverhoek

L

70

70

70

70

70

B

0

0

0

0

0

Kostenverdeling

L

804

0

0

0

0

B

-1

0

0

0

0

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

2016

2017

2018

2019

2020

Invullen restant inkooptaakstelling

L

-4

-4

-4

-4

-4

B

0

0

0

0

0

Formatiewijziging

L

-68

-68

-68

-68

-68

B

0

0

0

0

0

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

L

-48

-48

-48

-48

-48

B

0

0

0

0

0

Kostenverdeling

L

439

0

0

0

0

B

-15

0

0

0

0

Milieu en duurzaamheid

2016

2017

2018

2019

2020

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

L

-8

-8

-8

-8

-8

B

0

0

0

0

0

Kostenverdeling

L

179

0

0

0

0

B

-17

0

0

0

0

Beheer buitenruimte

2016

2017

2018

2019

2020

Verwerking taakstelling onderhoudsdienst

L

393

393

393

393

393

B

0

0

0

0

0

Invullen restant inkooptaakstelling

L

-82

-80

-80

-80

-80

B

0

0

0

0

0

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

L

-8

-8

-8

-8

-8

B

0

0

0

0

0

Kostenverdeling

L

-299

0

0

0

0

B

-1

0

0

0

0

Veiligheid en handhaving

2016

2017

2018

2019

2020

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

L

-27

-27

-27

-27

-27

B

0

0

0

0

0

Kostenverdeling

L

425

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

Burger en bestuur

2016

2017

2018

2019

2020

Beheer applicatie leerlingenvervoer

L

25

25

25

25

25

B

0

0

0

0

0

Invulling taakstelling leidinggevenden

L

219

219

219

219

219

B

0

0

0

0

0

Invullen restant inkooptaakstelling

L

180

171

171

171

171

B

0

0

0

0

0

Beheerkosten applicatie Mens Centraal

L

60

60

60

60

60

B

0

0

0

0

0

Dekking formatie ten behoeve van webcare e.d..

L

-62

-62

-62

-62

-62

B

0

0

0

0

0

Webcare formatieplek uit materieel budget Communicatie

L

-38

-57

-57

-57

-57

B

0

0

0

0

0

IBT invulling taakstelling Bedrijfsvoering (100K)

L

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

L

-14

-14

-14

-14

-14

B

0

0

0

0

0

Invulling taakstelling Bedrijfsvoering

L

365

265

265

265

265

B

0

0

0

0

0

Kostenverdeling

L

1.037

0

0

0

0

B

-128

0

0

0

0

Financiën

2016

2017

2018

2019

2020

Invullen restant inkooptaakstelling

L

-1

-1

-1

-1

-1

B

0

0

0

0

0

Kostenverdeling

L

-134

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

-135

-1

-1

-1

-1