CLS

Boekwaarde 31-12-2015

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Boekwaarde 31-12-2016

Algemene reserve

A2

11.506

0

0

11.506

Resultaat 2015

10.341

-10.341

0

Algemene reserve Grondzaken

A2

9.032

65

-215

8.883

Algemene reserve Sociaal

A2

12.679

0

-3.950

8.729

Totaal

43.558

65

-14.506

29.117

Bestemmingsreserves

CLS

Boekwaarde 31-12-2015

Toevoeging 2016

Onttrekking 2016

Boekwaarde 31-12-2016

Bodembeheer

B2

5.403

2.823

-63

8.164

Buurt Sportcoaches

B2

177

0

0

177

Cofinanc. Hembrugterrein

A2

573

0

-563

10

Combinatiefuncties

B2

927

0

0

927

De Fabriek (voorm ISV)

C1

110

0

-10

100

De Omzoom

B2

645

0

-499

146

Duurzaamheidfonds

B2

4.805

22

-1.095

3.732

Fonds Beeldende Kunst

B3

180

0

0

180

GAF

B2

654

0

0

654

Hembrugterrein (Van Geel)

B1

317

0

-318

-1

Herindicatie 2015

B3

1.400

0

-1.348

52

Herplant bomen

B1

245

0

-245

0

Herstructureringskst Baanstede

B1

1.652

0

0

1.652

ICT BOR, CBM, HRM, DMS

B1

387

0

0

387

Infrastructurele werken

B1

435

241

-495

181

Inrichting Cultuurcluster

B2

990

0

0

990

Inrichting Nieuw Stadhuis

C1

217

25

-225

17

Invest.budg. Landelijk Gebied

B2

1.067

0

0

1.067

Investeringsfonds P03

A2

0

0

-1.776

-1.776

Investeringsfonds P04

A2

0

695

-5.871

-5.176

Investeringsfonds P06

A2

0

0

-7.047

-7.047

Investeringsfonds P09

A2

36.579

5.509

-1.600

40.488

Jongerencentrum Adelft

B1

165

0

0

165

Klimaatprogramma

B1

375

0

-125

250

Luchtkwaliteit

B2

240

0

0

240

Nat. Actieplan Sport & Bewegen

B2

114

0

-38

76

Nieuw Stadhuis

C1

2.738

0

-2.623

114

Nog te bestemmen jr.13

A2

3.383

1.049

0

4.432

Noorderwelf

B1

22

0

-22

0

Openbare Ruimte

C1

2.147

0

-350

1.797

Participatiemiddelen

A2

40

0

-40

0

Popactiviteiten "De Flux"

B2

108

100

0

208

PRI-Egalisatie

B2

879

0

0

879

Regionaal werkbedrijf

B2

578

0

0

578

Sport a fonds perdu

B2

5.191

182

-1.589

3.783

Strategisch Groenproject

B1

677

0

0

677

Synagoge Zaandam

B2

300

0

0

300

Versn.afsch.maatschappelijk nut

B3

339

0

-339

0

Wachtgelden bestuur

A1

345

175

0

520

WAP Poelenburg

B2

1.059

0

-300

759

Werkgelegenheidsprojecten

A2

2.047

40

-546

1.541

Woonschepen

B2

53

0

-53

0

Zaanverbinding

A2

270

0

-85

185

Zijkanaal D kadevoorzieningen

B2

257

0

-257

0

ZMOP2 Fonds Fysiek

B2

196

0

0

196

Totaal

78.285

10.860

-27.523

61.622