Classificatie

Boekwaarde 31-12-2015

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde 31-12-2016

Afvalstoffen egalisatievoorz.

D

808

0

0

-7

801

Afvalzorg

D

4.354

234

0

0

4.587

Afwikkeling gebiedsontwikkeling

A

553

0

0

0

553

Begraafplaatsen egalisatievoorz.

D

436

-70

0

0

366

Civiele kunstwerken

D

381

66

0

0

447

Marktgelden egalisatievoorz.

D

0

39

0

0

39

Milieumaatregelen

B

400

0

0

0

400

Onderhoud vastgoed

C

867

0

0

0

867

Parkeervoorziening

D

619

0

0

0

619

Pensioenvoorz.raadsleden

B

0

2

0

0

2

Reorganisatie

A

304

0

0

0

304

Riolen egalisatievoorz.

D

7.023

995

0

0

8.018

UPC Gelden Bibliotheek

D

2.180

0

0

0

2.180

Wachtgelden wethouders

A

335

0

0

0

335

Wilhelminasluis

B

0

115

0

0

115

Totaal

18.260

1.381

0

-7

19.634