ProgrammaBegrotingMutatie burapStand na burap
Lasten36.12170336.824
Baten-4070-407
Toevoegingen000
Onttrekkingen-7.155-826-7.981

Mutaties